Tagcloud

Overzicht tag: tips

Hier zit een luchtje aan…

In de vorige blog is er gekeken naar de meest gangbare klantwaarden. De conclusie is dat je een ontwikkelproces pas echt kan configureren en inrichten als bekend is welke specifieke klantwaarden er centraal staan. In deze blog borduren we hierop voort.

Twee onsjes ‘business value’ graag…

Het leveren van waarde aan de klant is de belangrijkste drijfveer in een agile aanpak. Maar hoe velen van ons weten concreet welke specifieke waarden het meest belangrijk zijn voor de onderneming van onze klant? En hoe velen van ons weten hoe ze hun projectaanpak daarop kunnen inrichten? Vaak blijkt agile een doel op zich,
lees meer…

Generalisten vs specialisten

Een van de grote nadelen van het watervalmodel voor softwareontwikkeling, is dat het aanstuurt op functionele specialisatie. Een informatieanalist kan alleen requirements verzamelen, een programmeur alleen code schrijven, een architect alleen architectuur leveren en een tester alleen testen. Dit kan ertoe leiden dat een project stagneert als één van de functionele specialisten niet beschikbaar is.
lees meer…

Proxy Product Owner – Doe maar niet!

Een Product Owner kun je beschouwen als ‘directeur’ van een product. Een directeur wordt verantwoordelijk geacht voor de kosten en baten van zijn investeringen en legt verantwoording af aan belanghebbenden. Daarnaast managet hij de organisatie om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. En dat we deze verantwoordelijkheid niet delegeren aan een plaatsvervanger, vinden we
lees meer…

Onderhoud en Scrum werkt niet?!

Ook agile softwareontwikkeling leidt uiteindelijk tot onderhoud. Het doel van incrementele agile softwareontwikkeling is om werkende software zo snel mogelijk uit te kunnen leveren aan de klant en zorgen dat deze er mee aan de slag gaat. Hiermee ontstaan tijdige feedback loops. Op een bepaald moment, wanneer de klant op de software vertrouwt om hun
lees meer…

Problem to solution