Agile assessment

  • Overweegt u het gebruik van een agile aanpak bij uw volgende project?
  • Heeft u een agile aanpak geprobeerd, maar loopt dit initiatief vast?
  • Heeft u behoefte aan extern advies om een veilige start te maken?

Onze ‘agile assessment’ helpt de eerste en volgende stappen te zetten.

Waarom een beoordeling?
De aandacht voor agile is momenteel groot. Ondernemingen horen van de voordelen en de successen die deze aanpak in de markt heeft gebracht en raken gemotiveerd om hier ook mee aan de slag te gaan. Agile worden heeft alles te maken met het adopteren van een nieuwe mindset voor het ontwikkelen van software. Veel bedrijven beschouwen het echter als een verzameling werkwijzen en regels die ze zich eigen moeten maken en meer niet. Die organisaties bereiden zich dan ook niet voor op hun agile transitie. Het gevaar is dat deze organisaties en/of teams niet in huis hebben wat nodig is zich bepaalde agile werkwijzen eigen te maken. Een mislukking ligt dan voor de hand en de aanpak krijgt vaak de schuld. 

Elke organisatie, elk project en elk ontwikkelteam is verschillend, maar ze hebben een ding gemeen: ze worden geconfronteerd met de nodige belemmeringen die een succesvolle introductie van agile werkwijze in de weg staan. Het is dan ook van belang om voldoende te evalueren wat deze aanpak voor uw onderneming kan betekenen en welke uitdagingen deze nieuwe aanpak met zich meebrengt. Het oude adagium ‘Bezint eer ge begint’ is hier dan ook ruim van toepassing.

Met onze ervaring brengen we met een assessment in kaart welke potentiële valkuilen er op de loer liggen, die een succesvolle introductie van de agile aanpak kunnen beperken, hinderen of zelfs ondermijnen. Deze beoordeling maakt inzichtelijk, in welke mate uw onderneming klaar is voor een agile aanpak, zodat deze op een veilige manier kan worden geïntroduceerd en ingericht.  En mochten er grote struikelblokken zijn die niet op korte termijn op een veilige manier kunnen worden aangepakt, zullen wij dan ook eerlijk een negatief advies uitbrengen. De aanpak is en blijft immers een middel, geen doel op zich.

Hoe werkt het?
De beoordeling wordt uitgevoerd als een interactieve workshop, met verschillende betrokkenen in de organisatie. Discussie wordt gefaciliteerd door een ervaren agile coach aan de hand van een vragenlijst. Daarnaast vinden individuele gesprekken plaats.

De vragenlijst is ontwikkeld door P2S en gebaseerd op de ervaring in het introduceren en adopteren van agile in organisaties. Op basis van de resultaten van de workshop worden aanbevelingen gedaan voor een veilige toepassing van een agile aanpak en worden er oplossingen aangedragen voor potentiële belemmeringen.

Wilt u meer weten over over een assessment in uw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op!

Problem to solution