Twee onsjes ‘business value’ graag…

Het leveren van waarde aan de klant is de belangrijkste drijfveer in een agile aanpak. Maar hoe velen van ons weten concreet welke specifieke waarden het meest belangrijk zijn voor de onderneming van onze klant? En hoe velen van ons weten hoe ze hun projectaanpak daarop kunnen inrichten? Vaak blijkt agile een doel op zich, in plaats van een middel naar een doel. In deze blog beschrijf ik de meest gebruikelijke waarden. Met de aansluitende praktische oefening krijg je een beter beeld van jouw projectsituatie.

Als we het hebben over waarde leveren aan de klant, kunnen we verschillende perspectieven hanteren.  Maar laten we ons hier beperken tot de interne of externe klant-leverancier verhouding. Wat vinden klanten van ict-dienstverleners nou belangrijk? Als je van plan bent agile zinvol en doelgericht te adopteren, is een goed beeld van de belangen van jouw opdrachtgever onmisbaar. Alléén met deze bewustwording op zak kun je waarde leveren aan je klant en de je juiste accenten leggen in je projectaanpak.
Laten we kijken eens kijken naar de meest voorkomende waarden die klanten belangrijk vinden.

Oplevertermijn verkorten.
Als je in staat bent de ‘time to market’ te verkorten lever je meer waarde omdat je klant eerder aan de slag kan met het projectresultaat. Niet alleen bereik je dit met een efficiëntere projectaanpak, ook is het van belang om je in te leven in de klant. Dit door ze te helpen bewust te worden wat ze nu écht nodig hebben en prioriteiten aan te brengen in wat voor hun belangrijk is. Een traditionele aanpak leidt er vaak toe dat het zwaartepunt verschuift naar het begin van het project. Klanten zijn gefocust op ‘meer voor minder’, vinden alles even belangrijk en willen het allemaal in een keer opgeleverd hebben. Vaak het liefst ook nog voor een vast bedrag. Dat projecten vaak moeizaam van de grond komen is alles behalve verbazingwekkend.

Het verkorten van de oplevertermijn is echter niet de eerste winst. Je klant kan immers in veel gevallen ook al aan de slag een deelresultaat van het project. In dat geval wordt er al waarde geleverd vóór dat het project is afgerond.

Bruikbaarheid van het product verhogen
Softwareontwikkeling is een proces dat abstracte requirements vertaalt in een concrete oplossing. Deze transitie is een soort uitvinding – het development team komt met een oplossing om te voldoen aan de zakelijke behoeften. Echter er zijn meerdere mogelijke oplossingen die kunnen voldoen. Wat helpt de klant hun werkt beter te kunnen doen? Uiteindelijk levert datgene wat het meest bruikbaar is, de meeste waarde. Nietwaar? Niet alleen is het daarom essentieel inzicht in de  behoeften van gebruikers te krijgen, maar deze inzichten ook te communiceren aan alle betrokkenen. Pas dán is de kans groot dat de oplossing van het team beter aansluit en er meer waarde wordt geleverd.

Tot slot, het verhogen van de bruikbaarheid is gerelateerd aan het verkorten van de oplevertermijn. Producten die sneller op de markt gebracht kunnen worden, kunnen in potentie sneller feedback krijgen. Als gevolg stelt dit het team weer in staat om de bruikbaarheid van het product te vergroten. Dit wordt nog eens extra versterkt als je ook  gedurende het project periodiek terugkoppeling weet te bewerkstellingen.

Verhoging van de kwaliteit
Kwaliteit van het product is direct te relateren aan zaken als bijvoorbeeld softwarefouten, bruikbaarheid en schaalbaarheid van het systeem. Dit zijn waarschijnlijk de meest zichtbare problemen voor het ontwikkelteam en de klant. Het behoeft weinig toelichting dat het verbeteren van deze problemen automatisch leidt tot het leveren van meer waarde aan je klant.

Verhoging van de flexibiliteit
Hoe gemakkelijk is het om de koers van een project te veranderen? Stel dat bijvoorbeeld wetgeving veranderd gedurende het project, of dat je klant moet reageren op de concurrent? Meestal heeft een klant weinig mogelijkheden. Immers bij voorkeur dwingt deze een vast budget en een strikte planning af. Maar zodra onvermijdelijke nieuwe inzichten zich voordoen, worden de nieuwe wensen  door de opdrachtnemer tactisch gemanoeuvreerd naar ‘versie 2.0’. Of de oplevertermijn kan negatief beïnvloed worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook de opdrachtnemer onderscheiden zich van de concurrentie, als ze beter kunnen inspelen op verandering.  Daarbij kun je pas waarde leveren als je de consequenties van verandering snel en goed inzichtelijk kunt maken, zodat je beter in staat bent om de projectvoorgang en de risico’s te bewaken.
En laten we eerlijk zijn, star vasthouden aan de initieel overeengekomen afspraken lijdt tot een product dat niet of minder bruikbaar is.

Transparantie
Traditionele planningen zijn vaak gebaseerd op activiteiten, die nodig zijn om het project te kunnen voltooien. Maar ze bieden klanten eigenlijk zelden inzicht in de voortgang. Klanten zijn voor het managen van risico’s en verwachtingen afhankelijk van goede informatie. Gebrek aan transparantie leidt tot verrassingen en teleurstellingen. Niet alleen ten opzichte van de deadline, maar ook ten aanzien van de verwachte resultaten. En dit leidt uiteindelijk toe dat partijen het vertrouwen in elkaar verliezen, elkaar beschuldigen en zichzelf gaan indekken. Als we iets willen dan is het een samenwerking, geen tegenstelling.
Het vergroten van de transparantie gedurende het project zorgt omgekeerd dus voor vertrouwen en samenwerking met klanten.

Kosten verlagen
Sneller, beter, goedkoper. Dat zijn bekende kreten in het overleven. Sneller en beter zijn al de revue gepasseerd. Maar hoe zit het met de ‘total cost of ownership? Bij de kosten van het ontwikkelen van software denken we o.a. aan benodigde manuren om het systeem te ontwikkelen, het aansluitende onderhoud, de hardware en het platform waarop het systeem draait. Voor de klant is het natuurlijk evident dat het verlagen van deze posten (met behoudt van kwaliteit) extra waarde levert. Letterlijk zelfs.

Enerzijds is een effectieve en efficiënte ontwikkelaanpak nodig om de kosten te beperken. Anderzijds staat een betere bewustwording wat een klant écht nodig heeft centraal. Denk aan de 80/20 regel; ongeveer 20% van een product wordt 80% van de tijd gebruikt. Als je in je aanpak dus de mogelijkheid weet te benutten om continu te focussen op die functionaliteiten die in lijn zijn met de projectdoelstellingen, lever je maximale waarde. Het zijn immers de projectdoelstellingen die de aanleiding vormen voor het project! Goedkoper produceren en focussen op wat je nodig hebt is de sleutel tot kostenreductie.

Product levensduur verhogen
Een langere levensduur van het product is rechtstreeks van invloed op de return on investment (ROI). Elk jaar dat een product productief is in de markt is, levert het geld op voor je klant. Helaas ‘rijpt’ software doorgaans slecht. Onderhoud wordt na verloop van tijd juist lastiger en trager. Er komt altijd een moment dat het zich niet meer loont te investeren in het ondersteunen van een verouderd product. Er zijn veel factoren die een bijdrage of beperking vormen in de levensduur. Het ontwikkelproces inrichten om onderhoudbaarheid en flexibiliteit waar te borgen, ligt voor de hand. Dit laatste blijkt echter niet zo vanzelfsprekend.

Bedrijfswaarden zijn organisatorische doelen
Het leveren van waarde laat zich uiteraard niet beperken tot het voorgaande . Zoals eerder gesteld, zijn dit de meest voorkomende waarden in de meeste organisaties, maar niet alle. Overige doelstellingen te weten en te begrijpen is dus minstens zo belangrijk. Bovendien geldt voor alle; zorg dat je ze goed communiceert aan het projectteam. Zonder goed bewust te zijn wat voor jouw klant belangrijk is, kun je nooit maximale waarde leveren.

Van theorie naar praktijk
Beantwoord de volgende vragen om een realistisch beeld te krijgen van de waarden die van belang zijn voor je klant.

  • Welke van de hiervoor genoemde waarden zijn het meest belangrijk voor je klant? Prioriteer ze!
  • Nodig je klant uit hetzelfde te doen. Wijkt hun prioriteit af van de jouwe? Bespreek de verschillen en de motivatie.
  • Welke overige waarden zijn van belang voor je klant? Nodig je klant uit dit ook aan te vullen.
  • Gegeven deze nieuwe bewustwording van waarden, dragen de problemen waar momenteel de focus op ligt bij aan de belangrijkste waarden voor je klant? Zijn teamleden bewust van de belangrijkste waarden? Zo niet zorg daar onmiddellijk voor.
  • Gegeven de nieuwe bewustwording van waarden, hoe kun je de projectaanpak aanpassen zodat er meer waarde geleverd wordt aan de klant?
  • Voor elk van de in kaart gebrachte waarden, kom met minimaal één manier om de voortgang te kunnen meten. Dus als je iets aan je aanpak wijzigt of toevoegt ten behoeve van een specifieke waarde voor de klant, zorg dan dat je in staat bent periodiek te meten of je vooruitgang boekt!

 Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs, volg ons op Twitter!
Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op!

  
Problem to solution