Generalisten vs specialisten

Een van de grote nadelen van het watervalmodel voor softwareontwikkeling, is dat het aanstuurt op functionele specialisatie. Een informatieanalist kan alleen requirements verzamelen, een programmeur alleen code schrijven, een architect alleen architectuur leveren en een tester alleen testen. Dit kan ertoe leiden dat een project stagneert als één van de functionele specialisten niet beschikbaar is. In scrum is het tegenovergesteld. Scrum teams zijn multidisciplinaire teams. Het team trekt samen op om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Daarom kan iedereen in het team werken aan taken die niet tot hun kerncompetentie behoren. Meestal is er iemand in het team met een specifieke expertise om dit in goede banen te leiden. In scrum zou er dus nooit een enkel teamlid moeten zijn die verantwoordelijk is voor het falen van het hele team. Als een team effectief wil zijn, zullen alle teamleden ook buiten hun gebaande paden moeten gaan en meehelpen om het werk af te ronden. Om die reden krijgt het begrip multidisciplinair team een prominente plek in Scrum.
Een veel voorkomende misvatting echter is dat er in scrum geen plek is voor specialisten en dat iedereen even goed moet zijn in alle technologieën en disciplines. Onjuist! De sleutel is een goede balans tussen generalisten en specialisten!

Zonnig terras.
De gewenste balans lijken we buiten de software engineering al lang gevonden hebben. Onze diepgewortelde watervalmentaliteit maakt dat scrum teams hier toch mee worstelen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een uitbater van een terras. Wat op een zonovergoten dag extra opvalt, is dat je een lekker koud drankje niet bij elk personeelslid kunt bestellen. Sommigen nemen alleen orders op, anderen ruimen alleen af of handelen de bestelling af. Allemaal specialisten zou je zeggen. Deze opdeling is niet onlogisch. De uitbater zal vermoedelijk willen voorkomen dat niet iedereen zich alle kneepjes van het vak eigen hoeft te maken. Bij piekdrukte, bijvoorbeeld de lunch, hebben ze proefondervindelijk al geleerd dat het proces stagneert. Extra specialisten inhuren bij piekdrukte zou alleen een optie kunnen zijn als de piek voorspelbaar is. Generalisten lijken dé oplossing. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke afruimer een uitmuntende klantvriendelijkheid bezit, of dat de bediening uitblinkt in het behendig inschenken van drank. Wel is het hele team beter in staat met behoud van kwaliteit de piekdrukte op te vangen.
In praktijk zien we helaas te vaak dat we ongeduldig wachten om een bestelling te plaatsen, terwijl je voldoende afruimend personeel ziet. “U kunt alleen een bestelling plaatsen bij mijn collega!”. De balans tussen specialisten en generalisten is kennelijk dan niet optimaal.

Kennismatrix
Startende scrum teams zullen vaak met harde hand leren wat zelforganisatie van een team inhoud. Ze zijn immers ineens zelf verantwoordelijk de planning van dag tot dag. Het vinden van de juiste balans tussen generalisten en specialisten lijkt in praktijk een hele opgave. Glazen spoelen en tafels afruimen is immers relatief gemakkelijk aangeleerd. Het ontwikkelen van software is natuurlijk wel een stukje complexer.

Volgens Glenn M. Parker in “Cross-functional teams”:
Een team moet samengesteld zijn uit mensen die gezamenlijk gekwalificeerd zijn om het werk af te kunnen ronden. Dat wil zeggen dat van elk teamlid niet verwacht wordt dat ze elke taak kunnen uitvoeren, maar dat elke taak die benodigd is uitgevoerd kan worden in voldoende kwaliteit door minstens één lid van het team.

Hoe zorg je dat het niet bij één blijft? En hoe voorkom je dat je te veel generalisten creëert of dat je ze onnodig generiek inzetbaar maakt? Een handig hulpmiddel is een kennismatrix. In essentie; maak een overzicht van de verschillende soorten taken of/of kennisgebieden en beoordeel per teamlid samen met het team waar ieders expertise ligt. Dit overzicht maakt het mogelijk het juiste aantal en de juiste generalisten te kweken. In onderling overleg kunnen de teamleden daarmee een gezonde mix van kennis en vaardigheden opbouwen, zodat ze goed om kunnen gaan met de veranderende omstandigheden in de sprint!

 Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs, volg ons op Twitter!
Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op!

  
Problem to solution