Impact Mapping

Er zijn talloze software producten en projecten die een stille dood sterven. Tijd, geld en energie is verspeeld door verkeerde aannames, gebrek aan focus, slechte communicatie en onvoldoende stil te staan bij de doelstellingen. We gaan vaak te snel aan de slag. De opdrachtgever heeft vaak zélf niet eens een goed beeld van zijn eigen wensen. Of komt zelfs met een oplossing, in plaats van de achterliggende probleemstelling. U vraagt, wij draaien.

Hoe krijgen we de doelstellingen boven tafel? En zitten de verschillende betrokkenen wel op één lijn zitten? En hoe weten we welke oplossing het beste bijdraagt aan het doel? Gewapend met de antwoorden op deze essentiële vragen, hoe gaan we dit allemaal duidelijk communiceren naar een ontwikkelteam?

Onlangs (2012 red.) kwam ik in aanraking met een krachtige aanpak op een training van Gojko Adzic; Impact Mapping. Deze techniek is gebaseerd op Effect Managing IT [Balic07]. Het is een soort mind mapping techniek waarbij business stakeholders, gebruikers en teamleden gezamenlijk proberen de scope te extraheren uit een tastbare én meetbare business doelstelling.

Impact map
Een van de voordelen van deze techniek is dat ze samen de functionaliteiten  achterhalen zonder de oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen. Een ander voordeel – en dit is  is minstens zo belangrijk – is dat deze gezamenlijk visueel worden achterhaald. Deelnemers met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld senior technici, business analisten, managers, eindgebruikers) verkennen uiteenlopende oplossingsrichtingen. De aanpak zorgt voor effectieve communicatie en de neuzen staan in dezelfde richting.

Een impact map richt zich achtereenvolgens op de volgende vragen:

  • Waarom doen we dit? De doelstelling.
  • Wie worden er door beïnvloed? De actoren.
  • Hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstelling?
  • Wat kunnen we aan ze leveren zodat zij de doelstelling bereiken?

impact map

Eén enkele business doelstelling staat visueel centraal in de impact map. Dit helpt om gefocust te blijven. Adzic beschrijft in [Adzic11] als voorbeeld een Facebook game project. Het management wilde als volgende mijlpaal speelniveaus en scorelijsten toevoegen aan het platform in de veronderstelling het aantal actieve spelers op het platform te kunnen uitbreiden. En wel met 1 miljoen nieuwe spelers in 6 maanden! Een duidelijke meetbare doelstelling, dat is al een juiste stap. Maar ze kwamen ook met een oplossing. Adzic was actief betrokken bij het project en adviseerde om impact mapping in te zetten om alternatieven voor dit doel boven tafel te krijgen.

Als eerste werd gekeken naar wie er een bijdrage zou kunnen leveren. Een voor de hand liggende groep waren adverteerders die advertenties konden plaatsen of uitnodigingen in bulk konden versturen om de aandacht te krijgen van nieuwe spelers. Een andere groep waren bestaande spelers die hun vrienden konden uitnodigen, over de game konden schrijven of het online aanbevelen. Een derde groep was het ontwikkelbedrijf van het online game platform zelf. Zij konden zelf PR-acties organiseren of uitnodigingen versturen. In de onderstaande afbeelding zie je de actoren in de uitgewerkte impact map.

Het aantal sterren bij items geven aan wat naar verwachting de grootste impact heeft. Vrienden uitnodigingen werkt naar verwachting ‘viraal’, ze kunnen op hun beurt anderen uitnodigen. Bovendien leidt de uitnodiging tot directe actie. Een bericht schrijven over het spel zal naar verwachting minder effectief zijn, omdat het niet direct leidt tot actie. Aanbevelen tot slot zal, door het beperktere bereik,  naar verwachting het minst effectief zijn. Immers alleen de huidige actieve spelers kunnen het aanbevelen. Nu we weten dat huidige spelers naar verwachting de grootse impact kunnen maken, moet er nagedacht worden hoe de spelers het beste ondersteund kunnen worden. Het brainstormen hierover is terug te vinden in de impact map. De scope is verder opgedeeld in kleinere taken. De aan de taken toegekende nummers geven daarbij de geschatte complexiteit weer van de implementatie.

De impact map geeft betrokken dus een visueel overzicht van de verschillende keuzes die een bijdrage kunnen leveren aan het doel. Op basis van deze impact map is er uiteindelijk besloten om het online Facebook-spel aan te passen om bestaande spelers te prikkelen vrienden uit te nodigen. Zodra deze feature operationeel is, kan er nieuwe data vergaard worden en bepaald worden in hoeverre deze stap ze dichter bij het gekozen doel heeft gebracht. Zo ja dan hebben is het doel bereikt, zo niet kunnen ze een nieuwe stap zetten richting het doel. Door het toepassen van impact mapping is het oorspronkelijke plan om speelniveau’s en scorelijsten toe te voegen van tafel geveegd!

Adzic beschrijft in Impact Mapping: Making a big impact with software products and projects veel voorkomende problemen die opgelost worden door gebruik te maken van deze techniek. Naast uitgebreide uitleg over hoe je tot een impact map komt, worden enkele valkuilen benoemd in het voorbereiden en faciliteren van een impact map sessie.

 Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs, volg ons op Twitter!
Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op!

Referencies

[Balic07] Mijo Balic, Ingrid Ottersten, Effect Managing IT, 2007, Copenhagen Business School, 978-8763001762
[Adzic11] Gojko Adzic, Agile product management using Effect Maps, Agile Record 6

  
Problem to solution