5 tips voor betere teamschattingen

missing-the-target-480x238Het agile werken draait niet om voorspelbaarheid maar om de resultaten en de impact daarvan. Toch kunnen we als team een hoop doen om de voorspelbaarheid te verbeteren. En daar hebben we allemaal baat bij. Een van de factoren die voorspelbaarheid beïnvloedt is de mate waarin een team in staat is op een consistente manier werk te schatten. Hoe kunnen we onze schattingen als team verbeteren? Hieronder een paar tips.

 

Schat relatief, niet absoluut!

Een team schat hun werk in omvang (bijvoorbeeld story points) en niet in duur. Het streven is daarbij niet om heel precies te zijn, maar wel accuraat genoeg. Van een team wordt verwacht dat ze werk in omvang schatten relatief aan ander werk. In praktijk zie ik ze dat vaak niet doen. Okay, over tijd kan je als team best een redelijk goed gevoel ontwikkelen voor relatieve omvang, maar je voorkomt daarmee niet dat er story point inflatie ontstaat. Kortom blijf elke nieuwe schatting in omvang relateren aan eerdere schattingen.

Leren van schattingen

Kijk aan het eind van de sprint voor elke afgerond product backlog item (PBI) eens –met de kennis die we nu hebben- of de omvang die we aan de PBI hebben gegeven strookt met de werkelijkheid. Mocht die (substantieel) afwijken, wat hebben we dan geleerd? En belangrijker nog, hoe kunnen we die geleerde les borgen tijden de volgende refinement sessies? En of welk ander werk in onze product backlog moeten we ook schattingen herzien? Dit laatste wordt meestal vergeten!

Story point lineaal

Maakt fysiek of digitaal een ‘story point liniaal’. Plaats de afgeronde en eventueel in story points bijgestelde PBI op een lineaal met Fibonacci-schaalverdeling. Neem deze liniaal mee naar de refinement en vergelijk elke nieuwe schatting met PBI’s die op je story point liniaal staan. Over tijd, ruim je liniaal op zodat er niet te veel items op staan. Houd de goede voorbeelden op de liniaal en verwijder vergelijkbare stories.

Omgaan met teamdruk.

Als er te veel druk op een team gezet wordt om als team te verbeteren of meer story points te leveren per sprint, kan er ook story point inflatie ontstaan. Een van de krachtige elementen van Planning Poker is de discussies over onze potentieel verschillende schattingen. Dit levert ons kennis en inzicht; impliciete aannames worden expliciet. Wanneer er te veel druk op een team staat om te presteren, vervallen we al gauw in: “Rond maar af naar boven dan zitten we vast wel goed”. Niet alleen komt de broodnodige kennisuitwisseling onder druk te staan, ook zorgt het voor story point inflatie. Dit leidt tot een grotere onvoorspelbaarheid voor zowel de sprint als de product increment waar de sprint onderdeel van uitmaakt.

Triangulatie

Zoals eerder vermeld is het raadzaam elke nieuwe schatting relatief te schatten aan eerdere schattingen. Ideaal gezien zou je elke nieuwe schatting willen relateren aan alle eerdere schattingen. Maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Met ´triangulatie´ wordt bedoelt om een PBI te vergelijken met zowel een item dat net iets kleiner is en net iets groter. Bijvoorbeeld een 5 SP PBI vergelijken met een reeds eerder geschatte 3 SP PBI en een 8 SP PBI. Dit draagt bij aan de consistentie van schattingen.

 Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs, volg ons op Twitter!
Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op!

  
Problem to solution